08-22 21 02
kontakt@rorexperten.com

Fastighetsservice

Om man har ett service avtal via oss erbjuds akut hjälp 365 dagar om året.

Som fastighetsägare, bostadsrättsförening och industriägare är det viktigt att ha tecknat ett serviceavtal. Därför erbjuder vi service på värmepumpar, undercentraler samt planerat underhåll

Vi har Jour dygnet runt

08-22 21 02